Pliki

Wspomnienie o prof. Zbigniewie Jaśkiewiczu

Ś.p. prof. zw. dr hab. inż. Ludwik Zbigniew Jaśkiewicz

Jedna z najwybitniejszych postaci w historii Wydziału SiMR.
Wybitny uczony, specjalista w zakresie układów napędowych pojazdów, zwłaszcza projektowania przekładni zębatych.

2016
21-05-2015
2015.09.30
30-09-2015