Kierunki studiów i specjalności

Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych - I stopień stacjonarne

Kierunek Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. Studenci tego kierunku zdobywają obszerną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz  z zakresu budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych).

Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych - I stopień niestacjonarne

Kierunek Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na wydziale SiMR. Studenci tego kierunku zdobywają obszerną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz  z zakresu budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych).

Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych - II stopień stacjonarne

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn oraz pojazdów, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej.

Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych - II stopień niestacjonarne

Absolwenta wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn oraz pojazdów, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej.

Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych - I stopień stacjonarne

Na kierunku Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów. Taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie Mechatroniki Pojazdów i Maszyn Roboczych pozwala absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy, nie tylko w charakterze inżyniera mechatronika.

Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych - I stopień niestacjonarne

Na kierunku Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów. Taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie Mechatroniki pozwala absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy, nie tylko w charakterze inżyniera mechatronika.

Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych - II stopień

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej.

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych - I stopień

Prowadzony od roku akademickiego 2013/2014 kierunek Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych włączając w to pojazdy specjalne.

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych - II stopień

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych jest kierunkiem unikatowym, nieoferowanym na innych wydziałach Uczelni. Drugi stopień kierunku „Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych” jest ukierunkowany na kształcenie zorientowane projektowo, co oznacza, że ok. 50% programu studiów realizowane jest w formie projektów przez co student ma szansę wykorzystać zdobytą teoretyczną wiedzę i kompetencje do zaprojektowania, realizacji i przeprowadzenia badań testowych konkretnych rozwiązań technicznych z zakresu pojazdów hybrydowych, elektrycznych i ich infrastruktury.

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym - II stopień

W roku 2017 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych uruchomiono po raz pierwszy rekrutację na nowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia „Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym”. Jest to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch renomowanych uczelniach akademickich – Politechnice Warszawskiej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia rozpoczną się od semestru letniego bieżącego roku akademickiego i będą trwały trzy semestry, w trakcie których studenci będą odbywać zajęcia na obu współpracujących uczelniach. Limit przyjęć wynosi 23 osoby. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają tytuł magistra inżyniera oraz otrzymają wspólny dyplom obu uczelni.