XXIV konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną na wydziale SiMR

Z przyjemnością informujemy o organizacji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Jest to już XXIV edycja, dotyczy najwyżej ocenionych prac obronionych w roku akademickim 2019/2020. Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni.

Konkurs objął patronatem Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

Tradycyjnie Konkurs składa się z dwóch etapów: kwalifikacyjnego i finałowego. Etap kwalifikacyjny polega na ocenie zgłoszonych prac w formie plakatowej i ma na celu wyłonienie spośród zgłoszonych prac dziesięciu najlepszych. W etapie finałowym prace te będą oceniane na podstawie prezentacji przygotowanych przez Autorów. Ze względu na zagrożenie epidemią COVID-19, w tym roku Konkurs będzie realizowany w trybie zdalnym.

Harmonogram XXIV-tej edycji Konkursu:

  • przesyłanie plakatów w formie cyfrowej (równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie) – do 13.12.2020 r., godz. 23:59.
  • przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji plakatów (etap I Konkursu) – w dniach 14–16.12.2020 r.
  • ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji – do 18.12.2020 r.
  • przesyłanie prezentacji w formie cyfrowej – do 10.01.2021 r., godz. 23:59.
  • przeprowadzenie oceny prezentacji (etap II Konkursu) – w dniach 18–24.01.2021 r.
  • zebranie Komisji Konkursowej, uroczyste ogłoszenie wyników, prezentacja najlepszej pracy magisterskiej – 11.02.2021 r.

Dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie Konkursu. Wszelkie pytania proszę kierować do Sekretarza Komisji Konkursowej, Pani mgr Moniki Ambroziak (Biuro Studiów Stacjonarnych), e-mail: monika.ambroziak@pw.edu.pl.

Licząc na Państwa uczestnictwo w Konkursie, serdecznie zapraszamy!

 

UWAGA!
Z powodu utrudnień związanych ze zdalną organizacją Konkursu, termin zgłoszenia uczestnictwa (przesłania plakatów) został wydłużony do 20.12.2020 r. do godz. 23:59. Równocześnie został przesunięty termin I etapu Konkursu (ocena plakatów 21–22.12.2020 r., ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji – do 23.12.2020).