Stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Stypendia przyznawane zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

  

Stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Stypendia przyznawane zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Stypendia z FPMSiD w latach ubiegłych

Archiwalne regulaminy obowiązujące w poprzednich latach akademickich.