Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia [aktualizacja]

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi (stypendium ministra nie należy mylić ze stypendium rektora).

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Szczegółowe informacje na temat stypendium, m.in.:

  • podstawa prawna,
  • warunki otrzymania stypendium, w tym rodzaje znaczących osiągnięć studenta,
  • sposób udokumentowania znaczących osiągnięć,
  • tryb składania wniosku o stypendium,
  • wysokość i sposób wypłacania stypendium,
  • dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku

są dostępne na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

Studentów spełniających warunki otrzymania stypendium zapraszamy do kontaktu z Biurem Spraw Studenckich (e-mail: katarzyna.kulinska@pw.edu.pl) do 19.10.2021. Wniosek o stypendium będzie wypełniany razem z koordynatorem wydziałowym w systemie ZSUN/OSF.