Odwołanie od decyzji po rozmowach z Prodziekanem

Odwołanie od decyzji do 26.IX.2013 do godz. 12:00

Od decyzji Prodziekana ds. Nauczania dr hab. inż. Witolda Marowskiego przysługuje odwołanie (w formie pisemnej) do Dziekana Prof. Stanisława Radkowskiego w terminie do dnia 26.09.2013 (czwartek) do godz. 12.00.
Odwołania należy składać w Sekretariacie Dziekana pok. 0.5.