Ogłoszenia biura obsługi studiów

Dziekanat nieczynny do 31 stycznia 2014 we wtorki i czwartki

Do 31 stycznia 2014 dziekanat będzie nieczynny w każdy wtorek i czwartek
dla studentów studiów stacjonarnych  i  niestacjonarnych,
ponieważ będą uzupełniane dane do systemu USOS.

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych

Wnioski o odrabianie przedmiotów awansem
będą przyjmowane przez dziekanat
do dnia 20.12.2013r. (piątek) do godziny 11:00.
Wszystkie wnioski złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane.

Uwaga - Konsultacje Prodziekana prof. P. Przybyłowicza

Konsultacje Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych prof. P. Przybyłowicza
odbędą się w czwartek, 19.12.2013r. w godz. 15:00-16:00.

Konsultacje w dniu 20.12.2013 r. (piątek) zostały odwołane.

Studenci III roku – Studiów Stacjonarnych

Wybór specjalności odbywać się będzie za pomocą USOSWeb. USOSWeb będzie uruchomiony do zapisów w dniach
     18.12.2013r. (środa) – 15.01.2014r. (środa)
Po tym terminie system będzie zablokowany, a studenci, którzy nie dokonali zapisu będą przypisani do specjalności wybranej przez Dziekana bez możliwości składania odwołań.
Studenci, którzy nie odebrali hasła do USOSWeb, powinni jak najszybciej zgłosić się do dziekanatu.

UWAGA studenci studiów niestacjonarnych - PILNE!

Osoby, które do dnia 20.12.2013r. (piątek) nie uregulują płatności za semestr (całość) zostaną skreślone z listy studentów w trybie natychmiastowym!!!

Godziny dziekańskie 18.XII.2013 od 14:00 do 16:00 dla wykładów

W związku z organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów spotkaniem wigilijnym studentów Wydziału SiMR Dziekan Wydziału ustanawił godziny dziekańskie 18.XII.2013 (środa) od godz. 14:00 do 16:00 dla odbywajqcych się w tym czasie wykładów.
Patrz decyzja nr 55/2013

Uwaga !!! - Do 20.XII.br we wtorki i czwartki dziekanat nieczynny

Do 20 grudnia 2013 (piątek) w każdy wtorek i czwartek dziekanat będzie nieczynny dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ponieważ będą uzupełniane dane do systemu USOS.

Uwaga - Dziekanat będzie nieczynny

W dniach:

  • 26 listopada 2013 roku (wtorek)
  • 28 listopada 2013 roku (czwartek)
  • 3 grudzień 2013 roku (wtorek)

dziekanat będzie nieczynny 
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
ponieważ będą uzupełniane dane do systemu USOS.

Uwaga - Dziekanat nieczynny we czwartek (14.XI.2013)

W dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek)
Dziekanat będzie nieczynny
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

W dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek)
Dziekanat będzie nieczynny

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Godziny dziekańskie w dniu 31.X.2013 (czwartek)

Godziny dziekańskie w dniu 31.X.2013 (czwartek) od godz. 14:00 do końca dnia.

Praca dziekanatu w dniu 31.10.2013 r. (czwartek)

Uwaga studenci!
W dniu 31.10.2013 r. (czwartek) dziekanat dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie czynny w godzinach 12:00 – 14:00.

Przyjęcia studentów u prodziekana W. Marowskiego

Uwaga studenci

W dniu 30.10.2013 r. (środa) przyjęcia studentów u Prodziekana dr. hab. inż. W. Marowskiego
odbędą się w godzinach 11:00 – 13:00.

Rozdanie indeksów, legitymacji - studia niestacjonarne

Rozdanie indeksów i legitymacji dla studentów I roku studia niestacjonarne odbędzie się w dniu 25.X.2013 r. (piątek) od godz. 15.00 -18.00 w Dziekanacie Wydz. SiMR, pok. 0.6

Godziny dziekańskie - piątek, 18.10.2013, od 10:00

W piątek 18.X.2013r. od godziny 10.00 do końca dnia obowiązują godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów studiów.

Egzamin dyplomowy dnia 7 listopada 2013 r. (czwartek)

Uwaga studenci zdający egzamin dyplomowy 7 listopada 2013 r. (czwartek):

Praca dyplomowa z kompletem dokumentów powinna być złożona do dnia 14.10.2013 r. (poniedziałek).

Rozdanie indeksów, legitymacji dla studentów I roku studia, stacjonarne

Rozdanie indeksów, legitymacji dla studentów I roku studia, stacjonarne

Ogłoszenie dla studentów I roku

Opłata za index i legitymację.

Odwołanie od decyzji po rozmowach z Prodziekanem

Odwołanie od decyzji do 26.IX.2013 do godz. 12:00