Zmarł prof. Jerzy Osiński

W dniu 2 lipca 2016 r. zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński. Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 6 lipca 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w kościele św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz służewiecki. Wyjazd autokaru sprzed gmachu SiC o godz. 11.00.

 

 

 

Ś.P.

Profesor dr hab. inż.

Jerzy Osiński

1951 – 2016

Urodzony 18 grudnia 1951 r. w Warszawie. W latach 1969 - 1974 studiował na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów PW (dzisiaj SiMR). Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera w 1974 r., podjął studia doktoranckie na Wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej – praca doktorska Drgania parametryczne jednostopniowej przekładni zębatej jako układu o dwóch stopniach swobody uwzględniającego tłumienie i stałe obciążenie (1979). W roku 1990 uzyskał tytuł doktora habilitowanego – monografia Drgania parametryczne tłumionych układów dyskretno-ciągłych, a w roku 1995 tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Od początku kariery naukowej i zawodowej związany z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych.
Od 2001 roku profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Członek Komisji Technicznej ds. certyfikacji wyrobów pod względem bezpieczeństwa w Instytucie Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie, członek Komitetu Naukowego Konferencji „Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo”, członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Motoreduktorów i Reduktorów „REDOR” w Bielsku-Białej, redaktor Machine Dynamics Problems, członek Gesellschaft Für Angewandte Mathematik Und Mechanik (GAMM), członek Komitetu Naukowego Konferencji „Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich”, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, członek Sekcji Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Dynamiki Maszyn Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, konsultant naukowy w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, długoletni współpracownik Instytutu Lotnictwa w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Wiropłatów, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, konsultant w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu, członek zarządu Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów.

Autor m. in. ponad 400 artykułów w czasopismach krajowych, 231 komunikatów publikowanych w materiałach krajowych konferencji naukowych, autor 142 komunikatów publikowanych w materiałach międzynarodowych/zagranicznych konferencji naukowych, współautor ośmiu monografii w tym m. in.: DAMPING OF VIBRATION wyd. A.A.BALKEMA w Holandii w 1998, wersja polska TŁUMIENIE DRGAŃ, wyd. PWN w Warszawie 1997, kierownik 38 prac naukowo-badawczych wdrożonych w: DAEWOO-FSO w Warszawie, Instytucie Badawczym Dróg
i Mostów w Warszawie, ZM URSUS, MERA ZAP w Ostrowie Wielkopolskim, CBKO Pruszków, OBR Tecoma
w Warszawie, OBRMiR REDOR w Bielsku-Białej, recenzent wydawniczy monografii naukowych w wydawnictwach: PWN, WNT, WKiŁ w Warszawie, podręczników Politechniki Śląskiej, artykułów w czasopismach naukowych
i konferencyjnych, współautor sześciu patentów.

Kierownik Zespołu Mechaniki i Teorii Maszyn, zastępca dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn
ds. naukowych, kierownik Zakładu Technik Wytwarzania, opiekun Specjalności Wspomagania Komputerowego Prac Inżynierskich. Promotor ponad 20 doktorów. Dał się poznać, jako wspaniały, lubiany i ceniony przez studentów dydaktyk, kolega, dyrektor, człowiek niezwykle ciepły, starający się każdemu przyjść z pomocą.

Dziekan, Dyrektor Instytutu,
Koleżanki i Koledzy

 Nekrolog