Zdalna forma prowadzenia zajęć dydaktycznych przedłużona do 29 I 2021 r.

Na mocy zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 listopada 2020 r., w okresie od 16 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków, będą realizowane w formie zdalnej.