Wideokonferencyjne zebranie przedwyborcze z kandydatami na Rektora

[Aktualizacja 19.06.2020]
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że 23 czerwca 2020 r. odbędzie się realizowane w formie wideokonferencji zebranie przedwyborcze z kandydatami na Rektora Politechniki Warszawskie na kadencję 2020-2024. Początek zebrania o godz. 13:00.

Do udziału w zebraniu, w tym również zadawania pytań kandydatom, zaproszeni są wszyscy członkowie wspólnoty Uczelni.

Kandydaci oraz upoważnieni przedstawiciele Uczelnianej Komisji Wyborczej zgromadzą się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali członkowie wspólnoty Uczelni będą mogli wziąć udział w zebraniu za pośrednictwem platformy Cisco Webex. Możliwość dołączenia do zebrania zostanie uruchomiona na 30 minut przed jego rozpoczęciem. Hasło dostępu do transmisji: WyboryPW2020

» Instrukcja korzystania z platformy transmisyjnej

Program zebrania przedwyborczego określa uchwała nr 14 UKW.

Strony internetowe kandydatów na Rektora PW: