Uroczystość inauguracji roku akademickiego

Dziekan i Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych uprzejmie zapraszają wszystkich pracowników i studentów do obejrzenia uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w dniu 1 października 2020 roku o godz. 14:00.

Transmisja uroczystości o godz. 14:00 na Wydziale SiMR »

 

O godzinie 10:00 tego samego rozpocznie się centralna uroczystość inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej.

Transmisja uroczystości o godz. 10:00 w Gmachu Głównym PW i terminarz uroczystości inaugurujących rok akademicki 2020/2021 w Politechnice Warszawskiej  »

Program obchodów centralnych w Gmachu Głównym PW:

  • hymn państwowy;
  • powitanie uczestników uroczystości;
  • przemówienie Rektora prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby;
  • wystąpienia okolicznościowe;
  • immatrykulacja;
  • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów PW;
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Doktorantów PW;
  • wykład inauguracyjny prof. Zbigniewa Nawrata pt. „O tym, dlaczego rzeczy naprawdę wielkie robimy z ciekawości, a rzeczy naprawdę ważne - z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi…”;
  • Gaudeamus.