Wspomnienie o prof. Zbigniewie Jaśkiewiczu

Ś.p. prof. zw. dr hab. inż. Ludwik Zbigniew Jaśkiewicz

Jedna z najwybitniejszych postaci w historii Wydziału SiMR.
Wybitny uczony, specjalista w zakresie układów napędowych pojazdów, zwłaszcza projektowania przekładni zębatych.

Profesor Zbigniew Jaśkiewicz pracował na Politechnice Warszawskiej od 1948 roku, gdzie rozpoczął pracę od stanowiska asystenta w Katedrze Budowy Samochodów na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Technologiczno-Konstrukcyjnym.

Pod koniec lat sześćdziesiątych ub. wieku obronił pracę doktorską na ówczesnym Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów, a w połowie lat siedemdziesiątych pracę habilitacyjną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.W 1974 r. został docentem, w 1981 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. profesora zwyczajnego.

Pełnił przez wiele lat funkcję Kierownika Zakładu Samochodów na Wydziale SiMR, a później Dyrektora Instytutu Pojazdów.

Profesor na Wydziale SiMR zapoczątkował szkołę projektowania zespołów układu napędowego, która jest stale rozwijana. Wypromował 7 doktorów, prowadził ponad 320 prac dyplomowych.

Profesor Zbigniew Jaśkiewicz ma ogromny dorobek publikacyjny obejmujący ponad sto pozycji, w tym m.in. 11 monografii, 12 podręczników i skryptów. Był autorem kilku serii wydawniczych, jak „Elementy pojazdów mechanicznych”, „Mechaniczne napędy samochodów” i „Układy napędowe samochodów”. Każda z tych serii obejmowała szereg monografii. Jego książki stanowią podstawowe źródło informacji dla kilku już pokoleń konstruktorów z branży motoryzacyjnej. W ostatnich latach, na emeryturze, Profesor pracował nad samochodowym słownikiem naukowo-technicznym angielsko-polskim, który miał obejmować szeroko rozumianą problematykę związaną z motoryzacją.

Profesor Zbigniew Jaśkiewicz był członkiem międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych o światowym znaczeniu (ISO, SAE, VDI). W roku 1991 Niemiecki Związek Inżynierów VDI nadał Profesorowi tytuł Członka Korespondenta.

Profesor Jaśkiewicz przez wiele lat uczestniczył w pracach Senatu PW. Aktywnie działał w Rektorskiej Komisji ds. Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej, której przez wiele lat przewodniczył. W ramach prac tej Komisji usilnie zabiegał o przywrócenie dobrego imienia profesorowi Janowi Czochralskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich uczonych i wynalazców.

Za swoje osiągnięcia profesor Jaśkiewicz był wielokrotnie nagradzany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Politechniki Warszawskiej i medalem „Za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych”.

Żegnamy nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń inżynierów samochodowych, człowieka o wszechstronnych nie tylko technicznych zainteresowaniach i uzdolnieniach, o wybitnym talencie pisarskim i olbrzymiej pracowitości. Żegnamy człowieka prawego, przyjaznego i otwartego na ludzi, który pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Cześć Jego Pamięci!