Opiniowanie kandydata na kierownika Zakładu Technik Wytwarzania

Opiniowanie kandydatury prof. nzw. dr. hab. inż. Piotra Skawińskiego na kierownika Zakładu Technik Wytwarzania odbędzie się w sekretariacie dziekana w dniach 13-20 września 2016 r. w godzinach 9.00 – 15.00.