Studia

Aktualności

We wtorek 12 V 2020 r. zajęcia według planu piątkowego

W dniu 12 V 2020 r. (wtorek) zajęcia będą się odbywały według planu obowiązującego w piątki.

W środę 29 IV 2020 r. zajęcia według planu piątkowego

W dniu 29 IV 2020 r. (środa) zajęcia będą się odbywały według planu obowiązującego w piątki.

Test kwalifikacyjny z języka obcego dla II semestru studiów stacjonarnych

Studium języków obcych informuje o obowiązkowym teście diagnostycznym z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) dla studentów II semestru studiów stacjonarnych wydziału SiMR, który należy wykonać w dniach 20-27 kwietnia br.

Zmiana terminów zjazdów i trybu realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych

Zarządzeniem nr 1/2020 Dziekana Wydziału SiMR z dnia 31 marca 2020 roku ustalony został nowy terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych, podczas których zajęcia prowadzone będą w sposób zdalny.

Rekrutacja na wymianę studencką w ramach Erasmus Plus na rok 2020/2021

Od 16 do 31 marca 2020 r. w systemie USOS realizowana będzie rekrutacja na wymianę studencką w ramach Erasmus Plus na rok akademicki 2020/2021.