Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia już trwa!

Zapisy trwają od 6 czerwca do 6 lipca

Dołącz do grona naszych studentów! Czekamy na ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Poza zdobyciem solidnej wiedzy inżynierskiej, SiMR oferuje swoim studentom wiele możliwości: możesz budować bolidy, motocykle i łaziki marsjańskie, projektować maszyny, tworzyć aplikacje, ale także organizować wydarzenia, wyjazdy i konkursy. Żeby z tego skorzystać, wystarczy trochę starań i dopełnienia formalności.

Terminy

Pierwszym rekrutacyjnym krokiem jest internetowa rejestracja na portalu zapisy.pw.edu.pl. Trwa ona od 6 czerwca do 6 lipca.

To czas na rejestrację, a także na wnoszenie opłaty, wprowadzanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR), wpisywanie wyników z matur i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, elektroniczne przesyłanie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów i innych dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji.

Pełny terminarz tegorocznej rekrutacji jest dostępny w tym miejscu

Oferta

W naszej ofercie mamy trzy kierunki studiów w języku polskim i w języku angielskim. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, czym wyróżnia się dany kierunek i co robią jego absolwenci. Po te informacje zapraszamy na naszą podstronę z opisem kierunków studiów.

Zasady rekrutacji

Żeby zostać przyjętym na studia, trzeba spełnić określone warunki. Wszystkie zasady są dostępne w tym miejscu.

Szczególnie ważna i potrzebna będzie wiedza o przeliczaniu punktów kwalifikacyjnychprogach punktowych z ubiegłych latuprawnieniach uczestników olimpiad, konkursów i turniejów oraz obcej maturze.

Wszystkie informacje i kontakty przydatne w procesie rekrutacji znajdują się w tym miejscu.