Badania i nauka

Aktualności

Wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą uzyskać dofinansowanie publikacji w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW.

Sztuczna inteligencja i robotyka – konkurs na granty badawcze SzIR-1

Do 15 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do pierwszego konkursu na granty badawcze SzIR-1, ogłoszonego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Sztuczna inteligencja i robotyka”.

Konwersja i magazynowanie energii – konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1

Jeszcze do 15 maja trwa przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-1, ogłoszonego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Konwersja i Magazynowanie Energii” (POB Energy).

Konkurs BIOTECHMED-1 w ramach POB „Biotechnologia i inżynieria biomedyczna”

W ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” (POB BIB) zainicjowany został pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1.

NCBR przeznacza 200 mln zł na projekty wspomagające walkę z koronawirusem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, przeznaczając na wsparcie innowacji, które pomogą w walce z koronawirusem 200 mln zł. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.